เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ

แชร์

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อได้รับแจ้งจากอำเภอบ้านด่านลานหอยว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.(ศอญ.จอส.๙๐๔ วปร.)ให้ประสานอำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล อย่างน้อย ๕๐ คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
            องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อจึงประกาศรับสมัครจิตอาสาฯสมัครได้ที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อทุกหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB