เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งานประเพณีออกพรรษาแห่ชูชก ประจำปี 2562

แชร์

อำเภอบ้านด่านลานหอย จัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ชูชก ประจำปี 2562 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดครั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ โดยการนำ ของนายเคน อัคลา นายก องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน ลูกจ้างได้ร่วมเดินขบวน กัณฑ์ที่ 1 ทศพร
การจัดงานแห่ชูชกการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอ และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมพื้นบ้านที่ดีงาม งานประเพณีออกพรรษาและการละเล่นตาชูชก นับเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังเทศน์มหาชาติ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี เสริมสร้างการรู้รักสามัคคี ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและเป็นวัฒนธรรมที่งดงามอยู่ในความรู้สึก และจิตใจของคนไทย


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB