เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562

แชร์

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ค่ายวชิรปราการ  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วม 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไทร
      2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองร่วม
      3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่คลองอุดม


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB