นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประชาคม ต.วังตะคร้อ

ม.1 วันที่ 17 มี.ค เวลา 16:00 น.

ม.2 วันที่ 13 มี.ค เวลา 16.00 น

ม.3 วันที่ 11 มี.ค เวลา 18.00 น.

ม.4 วันที่ 14 มี.ค เวลา 17:00 น.

ม.5 วันที่ 10 มี.ค เวลา 17.00 น.

ม.6 วันที่ 19 มี.ค เวลา 17.00. น

ม.7 วันที่ 20 มี.ค เวลา 09.00 น.

ม.8 วันที่ 21 มี.ค เวลา 17.00 น.