เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564