นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 20,419 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มี.ค. 64โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบ ๒๕๖๔ แชร์  
22 มี.ค. 64โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ) แชร์  
10 มี.ค. 64อบต.วังตะคร้อ ร่วมประชาคมหมู่บ้านจัดทำแผน ตำบลวังตะคร้อ แชร์  
8 ก.พ. 64การให้บริการและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา COVID -19  แชร์  
8 ก.พ. 64เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น แชร์  
28 ม.ค. 64ITA 2020 แชร์  
28 ม.ค. 64การประเมิน ITA 2021 หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 แชร์  
17 ม.ค. 6417 มกราคม 2564 พ่อขุนรามคำแหง แชร์  
14 ม.ค. 6414 มกราคม 2564 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ แชร์  
13 ม.ค. 6413 มกราคม 2564 วันการบินแห่งชาติ แชร์  
9 ม.ค. 64วันเด็กแห่งชาติ 2564 แชร์  
29 ธ.ค. 63โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 แชร์  
27 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง แชร์  
23 ต.ค. 63วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  แชร์  
22 ต.ค. 63วันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  แชร์  
13 ต.ค. 6313 ตุลาคม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต แชร์  
12 ต.ค. 63รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 แชร์  
3 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ แชร์  
27 ส.ค. 63โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2563 แชร์  
26 ส.ค. 63โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี ๒๕๖๓  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 105 รายการ
เปลี่ยนภาษา