เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒78 พ.ย. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒64 พ.ย. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒530 ส.ค. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒619 ส.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒7822 พ.ค. 62
ประกาศ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒410 พ.ค. 62
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒49 พ.ค. 62
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒41 มี.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒6926 ก.พ. 62
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 16617 ส.ค. 61
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25611669 พ.ค. 61
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25601609 พ.ค. 61
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑694 พ.ค. 61
ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561 6320 เม.ย. 61
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑679 เม.ย. 61
ประกาศกำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 25615124 ก.พ. 61
ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที่ 1 ประจำปี 25615123 ก.พ. 61
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑6322 ก.พ. 61
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐6430 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB