นายเคน อัคลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ
095-9468357

ออนไลน์ 100 คน

เยี่ยมชม 20,407 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย แชร์  
10 พ.ค. 62ประกาศ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
9 พ.ค. 62ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
17 ส.ค. 61การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมประกาศเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  แชร์  
9 พ.ค. 61การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 แชร์  
9 พ.ค. 61การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
20 เม.ย. 61ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561  แชร์  
24 ก.พ. 61ประกาศกำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561 แชร์  
23 ก.พ. 61ประกาศรายงานผลการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง ที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา