เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน




องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย,อบต.วังตะคร้อ ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย







องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้อ

ที่ตั้ง :เลขที่ 1/5 หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัด : สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :64140
ประเทศ : ไทย
โทรศัพท์ : 055-010371
แฟกซ์ : 055-010371
โทรศัพท์มือถือ : นายก อบต. : 095-9468357
                       ปลัด อบต. : 089-8585174

อีเมล์ : Wangtakro.pr@gmail.com
เว็บไซต์ : www.wangtakro.go.th

0.03s. 0.50MB