เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
งานประเพณีออกพรรษาแห่ชูชก ประจำปี 2562415 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 213 ต.ค. 62
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 25621217 ก.ย. 62
ร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2815 ส.ค. 62
กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 2912 ส.ค. 62
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสวนป่า 259 ส.ค. 62
โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562661 ก.ค. 62
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 25624427 มิ.ย. 62
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 25625326 มิ.ย. 62
ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติบ้านวังไทร5924 มิ.ย. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562627 มิ.ย. 62
วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562685 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ : การรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดตั้งแต่ บัดนี้ - 31 กรกฏาค 2562 ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เบอร์โทร 055-010371485 มิ.ย. 62
กิจกรรมงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 771 มิ.ย. 62
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)20131 พ.ค. 62
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ 8 บ้านหัวแรด6630 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์แบบ IIT5827 พ.ค. 62
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25629323 พ.ค. 62
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.25626818 พ.ค. 62
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนฯ หมู่2 บ้านวังไทร7010 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.75MB